Daily Archives: November 26, 2019

Varian Establishes Direct Operation in Kenya

PALO ALTO, California and NAIROBI, Kenya, Nov. 26, 2019 /PRNewswire/ — At a grand …